Brochures

Neurofibromatose type1
Een beschrijving van NF1 voor patiënt en
familie en een eerste kennismaking met
onze patiëntenvereniging.

Niet altijd zichtbaar
Sociaal-emotionele en leerproblemen bij
kinderen en jongeren met
Neurofibromatose type 1. 

Spotlicht op jongeren met NF1
Informatie over sociaal-emotionele en
leerproblemen voor jongeren en
jongvolwassenen met Neurofibromatose
type 1 en voor de mensen om hen heen.

Neurofibromatose type 2
Een beschrijving van NF2 voor patiënt en
amilie en een eerste kennismaking met
onze patiëntenvereniging.

Patiënteninformatie
Neurofibromatose type 1

Een overzicht van goede zorg voor
kinderen en volwassenen met NF1 en hun
naasten

Patiënteninformatie
Neurofibromatose type 2

Een overzicht van goede zorg voor
kinderen en volwassenen met NF2 en hun
naasten

Informatie voor de huisarts over
Neurofibromatose type 1 (2016)

Informatie voor de huisarts over
Neurofibromatose type 2

Koen & Dapper
Een boekje voor kinderen met NF1.
Dit boekje is alleen verkrijgbaar door lid
of donateur van onze vereniging te
worden.

Daisy, dat is meteen een heel verhaal
​Een boek voor jongeren en
jongvolwassenen met NF1