Brochures

Neurofibromatose type1
Een beschrijving van NF1 voor patiënt en familie en een eerste kennismaking met onze patiëntenvereniging.

Niet altijd zichtbaar
Sociaal-emotionele en leerproblemen bij kinderen en jongeren met Neurofibromatose type 1. 

Spotlicht op jongeren met NF1
Informatie over sociaal-emotionele en leerproblemen voor jongeren en jongvolwassenen met Neurofibromatose type 1 en voor de mensen om hen heen.

Neurofibromatose type 2
Een beschrijving van NF2 voor patiënt en familie en een eerste kennismaking met onze patiëntenvereniging.

Patiënteninformatie Schwannomatose
Een beschrijving van Schwannomatose voor patiënten en hun naasten.

Patiënteninformatie Legius syndroom
Een beschrijving van het Legius syndroom voor patiënten en hun naasten.

Patiënteninformatie
Neurofibromatose type 1

Een overzicht van goede zorg voor kinderen en volwassenen met NF1 en hun naasten.

Patiënteninformatie
Neurofibromatose type 2

Een overzicht van goede zorg voor kinderen en volwassenen met NF2 en hun naasten.

Informatie voor de huisarts over Neurofibromatose type 1 (2016)

Informatie voor de huisarts over Neurofibromatose type 2

Koen & Dapper
Een boekje voor kinderen met NF1. Dit boekje is alleen verkrijgbaar door lid of donateur van onze vereniging te worden.

Daisy, dat is meteen een heel verhaal
​Een boek voor jongeren en jongvolwassenen met NF1.